Nasza patronka Święta Kinga, sztandar szkoły, tablica pamiątkowa.
Odnowiony budynek szkoły.
Boisko wielofunkcyjne.
Plac zabaw dla najmłodszych uczniów.
Uroczyste poświęcenie boiska.
Wspólne gry i zabawy.
Herb Podegrodzia..


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

            W dniu 6 października 2015 r. została zatwierdzona uchwała Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego, pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” obejmującego lata 2016-2020. Głównym celem Programu będzie rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

W ramach  Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, nasza szkoła przystąpiła do realizacji tego programu.  Umożliwił on zakup książek do biblioteki szkolnej ( niebędących podręcznikami) w celu promocji czytelnictwa  wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijanie ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych. Są to książki wybrane przez uczniów (zaakceptowane przez szkołę), są książkami, którymi uczniowie są zainteresowani. W szkole będą organizowane wydarzenia służące popularyzacji i promocji czytelnictwa. Uczniowie będą zachęcani do wypożyczania książek na okres ferii zimowych i letnich, celem pogłębienia w nich nawyku czytania i podtrzymywania zainteresowania czytaniem.

Czytanie jako umiejętność rozumienia, wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania tekstów, w tym tekstów kultury, to jedna z najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w procesie kształcenia. Ważne jest, aby zainteresować ucznia czytaniem na każdym etapie edukacji. Każdy uczeń powinien mieć łatwy dostęp do książek, które go zainteresują, wciągną, zaintrygują. Jest to jeden z najbardziej skutecznych sposobów rozwijania u dziecka zainteresowań, kompetencji czytania ze zrozumieniem oraz kształtowania u niego nawyku czytania i spowodowania, aby sięgało po książki również w dorosłym życiu.

 Wystawa nowości książkowych zakupionych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” znajduje sie w bibliotece szkolnej

 


Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi w Olszance

Olszanka 24
33-386 PodegrodzieDarmowy licznik odwiedzin


Kontakt telefoniczny: +48 18 447 91 91
Stronę zalecamy oglądać w najwyższej rozdzielczości w najnowszych wersjach przeglądarek internetowych.
Wszelkie prawa zastrzeżone - 2016