Nasza patronka Święta Kinga, sztandar szkoły, tablica pamiątkowa.
Odnowiony budynek szkoły.
Boisko wielofunkcyjne.
Plac zabaw dla najmłodszych uczniów.
Uroczyste poświęcenie boiska.
Wspólne gry i zabawy.
Herb Podegrodzia..

ORGANIZATOR KONKURSU:

Organizatorem Szkolnego Konkursu "NAJPIĘKNIEJSZA OZDOBA WIELKANOCNA" jest Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem.

CELE KONKURSU:

Celem konkursu jest:

- przybliżenie i zainteresowanie dzieci i młodzieży tradycją związaną z Wielkanocą,
- rozwijanie wyobraźni plastycznej, prezentacja talentów plastycznychZAŁOŻENIA OGÓLNE:

Konkurs skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej im. św. Kingi w Olszance i obejmuje jeden etap-szkolny. Konkurs ma charakter wewnątrzszkolny i przeznaczony jest dla uczniów klas I - VI. Konkurs zakłada dwie kategorie wiekowe:

a) kategoria klas I - III
b) kategoria klas IV - VIZASADY I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA KONKURSU:


1. W skład Komisji Konkursowej wchodzi: Pani Dyrektor i dwóch nauczycieli. Zadaniem Komisji jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz ocenianie, a następnie opracowanie wyników.

2.Konkurs odbywa się w Szkole Podstawowej im. św. Kingi w Olszance.

3. Przedmiotem konkursu jest wykonanie prac plastycznych - ozdób wielkanocnych, format i technika prac jest dowolna. Kryteria oceny prac: zgodność z tematem, ogólne wrażenia artystyczne, dobór środków i materiałów, wkład pracy, nowatorstwo pomysłu. Prace muszą być zaopatrzone w karteczkę zawierającą dane: imię, nazwisko oraz klasa.

4. Wygrywa uczestnik, który uzyska największą ilość głosów.

5.Przyznawane są miejsca: 1,2,3 w dwóch kategoriach wiekowych:

c) kategoria klas I - III
d) kategoria klas IV - VI

6.Zwycięzcy otrzymują nagrody rzeczowe, natomiast pozostali uczestnicy drobne upominki. Każdemu uczniowi biorącemu udział w konkursie zostanie wręczony pamiątkowy dyplom.

7. Wszystkie prace biorące udział w konkursie przechodzą na własność organizatora i będą przekazane nauczycielom emerytom, sponsorom oraz partnerom szkoły wraz z życzeniami wielkanocnymi.TERMINY I ZGŁOSZENIA DO KONKURSU:


1.Prace należy dostarczyć do pani Marty Pustułki do 17. 03. 2016r (piątek).

2.Wyniki Konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi 21.03.2016r. (pon.)


Opiekun Samorządu Szkolnego
mgr Marta Pustułka

 


Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi w Olszance

Olszanka 24
33-386 PodegrodzieDarmowy licznik odwiedzin


Kontakt telefoniczny: +48 18 447 91 91
Stronę zalecamy oglądać w najwyższej rozdzielczości w najnowszych wersjach przeglądarek internetowych.
Wszelkie prawa zastrzeżone - 2016