Nasza patronka Święta Kinga, sztandar szkoły, tablica pamiątkowa.
Odnowiony budynek szkoły.
Boisko wielofunkcyjne.
Plac zabaw dla najmłodszych uczniów.
Uroczyste poświęcenie boiska.
Wspólne gry i zabawy.
Herb Podegrodzia..

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. św. Kingi w Olszance po raz kolejny wzięli udział w akcji "Zostań Świętym Mikołajem". Zbiórka zabawek, maskotek gier oraz przyborów szkolnych trwała trzy tygodnie i zakończyła się 25 listopada. Wszystkie podarunki przekazano do siedziby Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach. Paczki trafiły do dzieci niepełnosprawnych i najbardziej potrzebujących z regionu powiatów gorlickiego, nowosądeckiego i limanowskiego.

Nad przebiegiem akcji czuwał Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem mgr Martą Pustułką. Dzieci wykazały się ogromnym zrozumieniem i wrażliwością. Członkowie Samorządu Uczniowskiego czuli się odpowiedzialni za powierzone im zadanie, gdyż oprócz bieżącej pracy na terenie szkoły mieli, także możliwość niesienia pomocy innym.

Szczególne podziękowania należą się, również rodzicom, którzy poparli tę akcję i pomogli przewieźć do szkoły worki pełne podarunków. Mimo, iż szkoła liczy niewielu uczniów liczba zebranych zabawek, gier i maskotek była dla wszystkich miłym zaskoczeniem. Dzięki ofiarności i zaangażowaniu całej społeczności szkolnej na twarzach potrzebujących dzieci z pewnością zagości uśmiech.

Należy pamiętać, że akcje charytatywne prowadzone w szkole wspierają proces wychowawczy - uczą dzieci wrażliwości na potrzeby innych, rozwijają uczucia empatii, kształtują również pozytywną postawę wobec cierpiących i potrzebujących.

 


Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi w Olszance

Olszanka 24
33-386 PodegrodzieDarmowy licznik odwiedzin


Kontakt telefoniczny: +48 18 447 91 91
Stronę zalecamy oglądać w najwyższej rozdzielczości w najnowszych wersjach przeglądarek internetowych.
Wszelkie prawa zastrzeżone - 2016