Nasza patronka Święta Kinga, sztandar szkoły, tablica pamiątkowa.
Odnowiony budynek szkoły.
Boisko wielofunkcyjne.
Plac zabaw dla najmłodszych uczniów.
Uroczyste poświęcenie boiska.
Wspólne gry i zabawy.
Herb Podegrodzia..


Ostatnia aktualizacja strony: 1.03.2017
Po dużej aktualizacji strony naszej szkoły i przejściu na system CMS, dodajemy już nowe artykuły. Zapraszamy do czytania!


Szkoła Podstawowa im. św. Kingi w Olszance
Olszanka 24 33-386 Podegrodzie
tel./fax (18) 447 91 91


OGŁASZAMY PLEBISCYT NA UCZNIA ROKU!

Celem naszej szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia.

Szkoła organizuje:

 • działalność Samorządu Uczniowskiego, Szkolnej Kasy Oszczędności, Szkolnego Klubu Sportowego
 • zajęcia pozalekcyjne rozwijające osobowość ucznia i jego zainteresowania, a także wyrównawcze dla uczniów mających trudności w nauce
 • zajęcia rekreacyjno-sportowe, biblioteczne
 • rajdy, biwaki i wycieczki turystyczno-krajoznawcze
 • zajęcia dla uczniów uzdolnionych, przygotowujące do konkursów
 • zajęcia przygotowujące do "Sprawdzianu szóstoklasisty"
 • konkursy, zawody sportowe
 • imprezy okolicznościowe, akademie, poranki

Pracuje tu wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która ciągle poszerza swoje kwalifikacje oraz doskonali warsztat pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Poprzez Program Wychowawczy oraz Program Profilaktyki szkoła:

 • zapewnia poczucie bezpieczeństwa oraz sprawuje opiekę nad uczniami
 • wspiera rodzinę
 • rozwija u młodzieży poczucie odpowiedzialności oraz dyscypliny pracy i nauki
 • promuje zdrowy tryb życia i sprawność fizyczną
 • uczy efektywnego komunikowania się i współpracy oraz kontrolowania własnych emocji
 • upowszechnia wśród młodzieży wiedzę ekologiczną oraz kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochronnych środowiska
 • rozpoznaje i rozwija talenty uczniów oraz rozbudza chęć do nauki
 • promuje bezpieczne zachowania w sytuacjach ryzykownych
 • dba o przestrzeganie norm społecznych i moralnych

Szkoła kształci na wysokim poziomie, który gwarantuje bardzo dobre przygotowanie uczniów do następnego etapu edukacji oraz życia we współczesnym świecie. Nasi uczniowie od lat odnoszą sukcesy w nauce i sporcie, uczestniczą z powodzeniem w wielu konkursach.

 


Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi w Olszance

Olszanka 24
33-386 PodegrodzieDarmowy licznik odwiedzin


Kontakt telefoniczny: +48 18 447 91 91
Stronę zalecamy oglądać w najwyższej rozdzielczości w najnowszych wersjach przeglądarek internetowych.
Wszelkie prawa zastrzeżone - 2016